Hugo Neven | Open VLD Lanaken | 28ste plaats
Zelfstandig Account Manager & Gemeente-en OCMW-raadslid Gemeente Lanaken & Voorzitter Open VLD Lanaken
Kompveldstraat 24, 3620 Veldwezelt-Lanaken | 0498 638 592

E-mail | Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube

donderdag 27 september 2012

"U kunt met andere woorden ook na 14 oktober op ons rekenen"

27/09/2012 - MAGAZINEX.be | Interview met Hugo Neven - Open VLD Lanaken

Beschrijf eenvoudig en kort waar uw partij voor staat of hoe ze zich onderscheidt van de andere partijen in uw gemeente.

Open VLD onderscheidt zich in Lanaken van de andere partijen door het feit dat wij, de Open VLD, er altijd zijn. Zes jaar lang en niet de laatste zes maanden zoals de andere partijen. Wij staan er. Altijd en overal! Op activiteiten maar ook op het vlak van realisaties.

Hoe kijkt u terug op het beleid van de voorbije zes jaar in uw gemeente? Waarover bent u (zeer) tevreden en wat kon er beter?

De coalitie van Open VLD en SP.a kan een mooi palmares voorleggen. We hebben voor 35 miljoen euro geïnvesteerd en de schuld tezelfdertijd met 20 miljoen euro teruggedrongen. Lanaken is financieel gezond. We hebben een belangrijke politie-fusie tot stand gebracht waardoor we 's nachts drie ploegen van twee inspecteurs op de baan hebben, en vroeger slechts een ploeg van twee inspecteurs. Oud-Rekem werd in 2008 het mooiste dorp van Vlaanderen, en de Waterburcht werd in 2010 het mooiste monument van Vlaanderen. In vele straten werd het wegdek vernieuwd en nieuwe voetpaden aangelegd. Er kwamen 2 nieuwe sociale restaurants (Neerharen en Briegden) waar senioren aan betaalbare prijzen warm en gezond kunnen eten. Er kwam een brandweer-voorpost in Lanaken, een wekelijkse markt op dinsdag ...We hebben onze belofte voor de bouw van een zwembad niet kunnen houden. Dat blijkt financieel niet haalbaar. Dat is jammer maar we hebben Lanaken daardoor financieel niet in avonturen gestort. Zo'n zwembad zal maar haalbaar zijn als de andere overheden, Vlaanderen en het provinciebestuur, met meer subsidies over de brug zullen komen. Ook jammer is dat de uitvoering van projecten zoveel tijd kost. De fietspadverbinding tussen Mopertingen en Veldwezelt, 1,5 km lengte!!!, is er nog steeds niet. Het gemeentebestuur van Lanaken is met dit dossier bezig sedert 2007 maar minister Joke Schauvliege van Leefmilieu heeft nog altijd geen geld voor de financiering van de rioleringen onder dat fietspad.

Indien uw partij het burgemeesterschap mag uitoefenen of vanuit de meerderheid het beleid mee mag bepalen tijdens de volgende legislatuur van zes jaar, wat wil u bij voorkeur graag realiseren?

De basis van elk beleid zijn gezonde financiën. Die hebben we gezond gemaakt en die moeten verder gezond blijven! Verder willen wij het commercieel centrum van Lanaken versterken. Samen met de middenstand en - nieuw - een middenstandsmanager aantrekken, die de handelaars ook inhoudelijk ondersteunt. Is de komst, tegen 2017, van Spartacus, de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, voor Lanaken een belangrijke troef op vlak van bereikbaarheid, meer parkeerruimte en meer verkeersveiligheid. Gaan we investeren in intelligente camera's om daders van inbraken en andere misdrijven sneller te vatten, investeren in nieuwe sportinfrastructuur aan het college, en worden de sporthallen van Veldwezelt, Neerharen en Rekem gerenoveerd, zal ook de capaciteit van de kinderopvang worden vergroot door ook speelpleinwerking te voorzien in de paasvakantie en privé initiatieven ovv kinderopvang te steunen, er moet ook een nieuwe zaal in Gellik komen en nog meer netheid en properheid van het openbaar domein in Lanaken en de deelgemeenten.

Ziet u kansen om de huidige crisis op lokaal niveau aan te pakken? 
Door onze gemeentefinanciën gezond te houden, draagt Lanaken mee bij aan het oplossen van de mondiale financiële crisis. Onze financiën zijn op orde door een verstandig beheer van Andre Bervaes, Open VLD en schepen van financiën.

Wat vindt u de mooiste plekjes in ieder van de vier Maas gemeenten (Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken)? Waarom? 

Met Oud-Rekem, het mooiste dorp van Vlaanderen, en de Waterburcht in Pietersheim, het mooiste monument van Vlaanderen, denk ik dat Lanaken enkele echte parels aan de kroon heeft. Maar ik hou ook van Leut. En ik vind de Oude Maas in Dilsen een paradijs voor wandelaars en de markt van Maaseik kan ik - letterlijk - goed smaken!

Heeft u nog een persoonlijke boodschap die u kwijt wil aan onze lezers?
Wij zullen uw vertrouwen niet beschamen. U kunt met andere woorden ook na 14 oktober op ons rekenen!

Originele publicatie: http://www.magazinex.be/#/5/Verkiezingen-Lanaken

MEEST RECENTE BERICHTEN VAN ONZE MENSEN